Gratis Online Kursus

Kursusnyt

Bliv opdateret og få fuldt udbytte af GIS-software.

Tilmeld dig standard kursus eller bestil et tilpasset kursus. Vi kan mødes hos dig eller mig.


Gør din verden smartere

Se cases fra blandt andet Danmarks Jægerforbund, IT-Universitetet og Per Aarsleff A/S i dette nummer af GIS i Aktion. Læs det her.

Case om Danmarks Jægerforbunds brug af mobil GIS til indsamling af data i felten. Crowdsourcing hos Naturstyrelsen. Visualisering af data med IT-Universitetet. Og se hvordan ArcGIS hjælper i den komplicerede proces med at elektrificere det danske fjernbanenet.

GIS i Aktion er et magasin om digitalisering, effektivisering, data management, mobile løsninger, øget vidensdeling internt og eksternt og bedre kommunikation.

Søg på siden